Harmonogram zjazdów w roku akademickim 2020/2021

Kierunek Semestr zimowy Semestr letni
Pedagogika I stopień  
pdf icon
Pedagogika II stopień
Pedagogika specjalna  II stopień

 
 pdf icon
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna  
pdf icon
 


Rozkłady zajęć dla studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2020/2021 - semestr zimowy

Data aktualizacji 01.10.2020

 Kierunek / specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
I rok II rok III rok I rok
II rok
Kierunek:
Pedagogika

24-25.10.2020

07-08.11.2020

14-15.11.2020

05-06.12.2020

12-13.12.2020

19-20.12.2020

09-10.01.2021

23-24.01.2021

30-31.01.2021

06-07.02.2021
   

24-25.10.2020

07-08.11.2020

14-15.11.2020

21-22.11.2020

05-06.12.2020

19-20.12.2020

09-10.01.2021

23-24.01.2021

30-31.01.2021

06-07.02.2021
 
Kierunek:
Pedagogika II
Edukacja Wieku Dziecięcego
       

10-11.10.2020

17-18.10.2020

14-15.11.2020

12-13.12.2020

19-20.12.2020

16-17.01.2021

23-24.01.2021

30-31.01.2021
Kierunek:
Pedagogika II
Doradztwo
Zawodowe i Coaching Kariery
       

10-11.10.2020

17-18.10.2020

14-15.11.2020

12-13.12.2020

19-20.12.2020

16-17.01.2021

23-24.01.2021

30-31.01.2021
Kierunek:
Pedagogika

Specjalność:
Edukacja wczesnoszkolna
z wychowaniem przedszkolnym
   

03-04.10.2020

10-11.10.2020

17-18.10.2020

07-08.11.2020

14-15.11.2020

28-29.11.2020

05-06.12.2020

12-13.12.2020

16-17.01.2021

30-31.01.2021
   
Kierunek:
Pedagogika

Specjalność:
Opiekuńczo-wychowawcza z terapią  pedagogiczną
 

03-04.10.2020

10-11.10.2020

07-08.11.2020

21-22.11.2020

12-13.12.2020

19-20.12.2020

09-10.01.2021

23-24.01.2021

06-07.02.2021

10-11.10.2020

17-18.10.2020

07-08.11.2020

14-15.11.2020

28-29.11.2020

05-06.12.2020

12-13.12.2020

16-17.01.2021

30-31.01.2021
   
Kierunek:
Pedagogika specjalna
     

24-25.10. 2020

07-08.11.2020

14-15.11.2020

21-22.11.2020

05-06.12.2020

19-20.12.2020

09-10.01.2021

23-24.01.2021

30-31.01.2021

06-07.02.2021
 
Kierunek:
Pedagogika specjalna

Specjalność: 
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
       

24-25.10.2020

21-22.11.2020

28-29.11.2020

05-06.12.2020

12-13.12.2020

09-10.01.2021

16-17.01.2021

30-31.01.2021
Kierunek:
Pedagogika specjalna

Specjalność:
Socjoterapia
       

24-25.10.2020

21-22.11.2020

28-29.11.2020

05-06.12.2020

12-13.12.2020

09-10.01.2021

16-17.01.2021

30-31.01.2021
Kierunek: 
Edukacja przedszkolna
i wczesnoszkolna
   

03-04.10.2020

10-11.10.2020

17-18.10.2020

07-08.11.2020

28-29.11.2020

05-06.12.2020

12-13.12.2020

16-17.01.2021

30-31.01.2021
   
  I rok II rok III rok IV rok Vrok
Kierunek:
Pedagogika przedszkolna i Wczesnoszkolna
studia jednolite magisterskie

24-25.10.2020

07-08.11.2020

21-22.11.2020

28-29.11.2020

05-06.12.2020

19-20.12.2020

09-10.01.2021

16-17.01.2021

23-24.01.2021

06-07.02.2021