Uwaga!!!
Rozkłady kierunku KRYMINOLOGIA dostępne są na stronie
Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie

Harmonogram zjazdów w roku akademickim 2019/2020

Kierunek Semestr zimowy Semestr letni
Pedagogika I stopień  
pdf icon
Pedagogika II stopień
Pedagogika specjalna  II stopień

 
 pdf icon
Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna  
pdf icon

 


Rozkłady zajęć dla studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2019/2020 - semestr letni

Data aktualizacji 26.02.2020

 Kierunek / specjalność Studia I stopnia Studia II stopnia
I rok II rok III rok I rok
II rok
Kierunek:
Pedagogika

07-08 03.2020

14-15 03.2020

28-29 03.2020

04-05 04.2020

18-19 04.2020

25-26 04.2020

09-10 05.2020

06-07 06.2020

20-21 06.2020

27-28 06.2020
   

07-08 03.2020

14-15 03.2020

28-29 03.2020

25-26 04.2020

09-10 05.2020

16-17 05.2020

23-24 05.2020

06-07 06.2020

20-21 06.2020

27-28 06.2020
 
Kierunek:
Pedagogika

Specjalność:
Edukacja wczesnoszkolna
z wychowaniem przedszkolnym
 

29 02-01 03. 2020

07-08 03. 2020

21-22 03. 2020

28-29 03. 2020

18-19 04. 2020

25-26 04. 2020

16-17 05. 2020

23-24 05. 2020

20-21 06. 2020

27-28 06.2020

29 02-01 03.2020

07-08 03. 2020

21-22 03.2020

04-05 04.2020

18-19 04.2020

09-10 05.2020

16-17 05.2020

23-24 05.2020

06-07 06.2020

20-21 06.2020
   
Kierunek:
Pedagogika

Specjalność:
Pedagogika społeczno-wychowawcza z resocjalizacją
   

29 02-01 03.2020

07-08 03. 2020

21-22 03.2020

04-05 04.2020

18-19 04.2020

09-10 05.2020

16-17 05.2020

23-24 05.2020

06-07 06.2020

20-21 06.2020
   
Kierunek:
Pedagogika

Specjalność:
Opiekuńczo-wychowawcza z terapią  pedagogiczną
 

29 02-01 03. 2020

07-08 03. 2020

21.22 03. 2020

28-29 03. 2020

18-19 04. 2020

25-26 04. 2020

16-17 05. 2020

23-24 05. 2020

20-21 06. 2020

27-28 06.2020
     
Kierunek:
Pedagogika specjalna

Specjalność: 
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
     

07-08 03.2020

14-15 03.2020

28-29 03.2020

04-05 04.2020

25-26 04.2020

09-10 05.2020

16-17 05.2020

23-24 05.2020

06-07 06.2020

20-21 06.2020

14-15 03.2020

21-22 03.2020

04-05 04.2020

18-19 04.2020

09-10 05.2020

16-17 05.2020

06-07 06.2020

27-28 06.2020
Kierunek:
Pedagogika specjalna

Specjalność:
Socjoterapia
     

07-08 03.2020

14-15 03.2020

28-29 03.2020

04-05 04.2020

25-26 04.2020

09-10 05.2020

16-17 05.2020

23-24 05.2020

06-07 06.2020

20-21 06.2020

14-15 03.2020

21-22 03.2020

04-05 04.2020

18-19 04.2020

09-10 05.2020

16-17 05.2020

06-07 06.2020

27-28 06.2020
Kierunek: 
Edukacja przedszkolna
i wczesnoszkolna
 

29 02-01 03. 2020

07-08 03. 2020

21.22 03. 2020

28-29 03. 2020

18-19 04. 2020

25-26 04. 2020

16-17 05. 2020

23-24 05. 2020

20-21 06. 2020

27-28 06.2020