INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

yrafka 36

Twierdzenie, że matematyka jest bardzo ciekawa udowodniły dzieci z przedszkoli podczas Siedleckiego Konkursu Matematycznego „Żyrafka”, który odbył się 20 maja 2022 r. na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Zmagania najmłodszych matematyków patronatem honorowym objęli Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik, JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego prof. dr hab. Mirosław Minkina oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. 

Organizatorami już piątej edycji tego unikatowego konkursu na skalę kraju są: Instytut Pedagogiki oraz Instytut Matematyki UPH w Siedlcach. W skład Komitetu Organizacyjnego Konkursu wchodzą
dr hab. prof. uczelni  Anna Klim-Klimaszewska – przewodnicząca, dr Marek Siłuszyk, - z-ca przewodniczącego, dr hab. prof. uczelni Agnieszka Gil-Świderskadr Renata Modzelewska-Łagodzin, dr Agnieszka Siłuszyk, mgr Kinga Frączkowska

Konkurs wspierały również dr Agnieszka Prusińska z Instytutu Matematyki, dr Małgorzata Jastrzębska z Instytutu Matematyki, dr Ewa Szczepanik z Instytutu Informatyki oraz dr Sabina Wieruszewska-Duraj z Instytutu Pedagogiki.

Olbrzymi wkład w organizację imprezy włożyli również studenci z Koła Naukowego Matematyków „GRAF”, Koła Naukowego Pedagogów Kreatywnych oraz studentki III roku kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bez których, jak co roku, konkurs nabiera szczególnego znaczenia. 

Zwieńczeniem wytężonej pracy dzieci i ich niesamowitych zdolności było spotkanie podsumowujące konkurs, które odbyło się 27 maja 2022 r. Przybyli na nie prof. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga - Prorektor ds. studiów, mgr Katarzyna Wawryniuk - Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Siedlce, dr hab. prof. uczelni Cezary Sempruch - Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, dr Artur Niewiadomski - Dyrektor Instytutu Informatyki, dr Beata Gałek - Rzecznik prasowy UPH, dr Dorota Kozak-Superson - zastępca Dyrektora Instytutu Matematyki. 

W tym roku w konkursie wzięło udział 86 dzieci z 30 przedszkoli z Siedlec i regionu.  W ramach konkursu należało rozwiązać 10 zadań o różnej skali trudności i różnej rosnącej punktacji. Wsparciem technicznym byli studenci którzy pomagali podpisać się na pracy i czytać polecenia.

W konkursie komisja przyznała I, II i III miejsce. Wielkie gratulacje należą się   Markowi Borkowskiemu  z Przedszkola Niepublicznego "Wesoły Smyk" za zajęcie I miejsca, Piotrowi Radzikowskiemu z Przedszkola Niepublicznego "Wesoły Smyk" za zajęcie II miejsca oraz Hannie Bieleckiej z Miejskiego Przedszkola Nr 9.  Komisja wyróżniła wszystkich pozostałych 83 uczestników konkursu i obdarowała nagrodami. Organizatorzy podkreślają, że w tegorocznej edycji konkursu dzieci wykazały się bardzo dużymi umiejętnościami matematycznymi, a rywalizacja była bardzo wyrównana.

W ramach konkursu dla dzieci przygotowano wyjątkowe atrakcje. Przedstawienie teatralne o tematyce matematycznej przygotowały studentki III roku kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie, pod kierunkiem mgr Kingi Frączkowskiej. Dzieci mogły również spotkać się z pasjonatami ekspertami od kostki Rubika. Janek Łagodzin (12 lat) oraz Maksymilian Świderski (16 Lat) prezentowali sposoby układania kostki, zostały zaprezentowane między innymi: Pyraminx, 2x2x2, trójka, czwórka, skewb, square, megaminx, clock, mirror. Spotkanie z ekspertami poprowadził dr Marek Siłuszyk. Spotkanie konkursowe zakończyła prezentacja mgr Kingi Frączkowskiej, która wyjaśniła istotę metody wykonywania dostawowych operacji matematycznych dla dzieci, na przykładzie praktyki edukacyjnej realizowanej w grupie  0a ze Szkoły Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim. 

Organizatorzy składaja podziękowania i zapowiadają kolejną edycję konkursu !

Dnia 19 maja 2022 roku w Instytucie Pedagogiki odbył się Festiwal Nauki dla Przedszkolaków z siedleckich przedszkoli ćwiczeń Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Przedsięwzięcie ma charakter cykliczny i jak co roku obejmuje paranaukowe sekcje i warsztaty dla dzieci 6-letnich jako „młodych naukowców”. Organizatorkami spotkania były Dyrektor Instytutu Pedagogiki prof. uczelni dr hab. Anna Klim-Klimaszewska, dr Sabina Wieruszewska-Duraj i dr Małgorzata Wiśniewska, pod kierunkiem których studentki II roku kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna koordynowały udział i aktywność dzieci w sekcjach i warsztatach.

Do Uniwersytetu przybyło ponad 130 dzieci  z siedleckich placówek: Miejskiego Przedszkola Nr 15, Miejskiego Przedszkola nr 25, Przedszkola Muzycznego „Nutka”, Niepublicznego Przedszkola im. Kubusia Puchatka.

Tegoroczny festiwal wspólnie z organizatorkami otworzył Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych dr Marcin Chrząścik, który powitał „młodych naukowców” i zachęcił do aktywnego uczestnictwa w warsztatach.

Idea festiwalu opiera się na działaniu sześciu równoległych sekcji warsztatowych, w których metodą obwodu stacyjnego dzieci uczestniczą w każdym przygotowanym dla nich przedsięwzięciu. W tym roku program festiwalu obejmował:

  • Sekcję ratownictwa medycznego, w której pod kierunkiem Dyrektora Centrum Symulacji Medycznych UPH prof. uczelni dr hab. Piotra Leszczyńskiego, studenci kierunku ratownictwo medyczne oraz ratownicy medyczni prowadzili warsztaty, w trakcie których dzieci zdobyły wiele nowych umiejętności z zakresu prawidłowych zachowań i skutecznego działania w nagłych, nieprzewidzianych sytuacjach. Zajęcia miały na celu profilaktykę i wyrabianie „od małego” postaw probezpiecznych. Dzieci nauczyły się, jakie są najczęściej spotykane sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu, jak rozpoznawać niebezpieczne sytuacje i jak się wobec nich zachować, czym jest pozycja boczna bezpieczna, kiedy prowadzić resuscytację krążeniową i czym ona jest, po co są opatrunki i w jaki sposób ich używać, co to jest apteczka i co w niej może się znajdować.
  • Sekcję chemiczną, w której pod kierunkiem dr Barbary Pezler studenci Koła Naukowego Chemików „Spectrum” działającego w Instytucie Nauk Chemicznych UPH stworzyli swoiste laboratorium chemiczne. Studenci koła naukowego oraz III roku studiów licencjackich inżynieryjnych kierunku chemia: Karolina Bojar, Klaudia Zielińska, Wiktoria Nowak oraz Maciej Leński przenieśli dzieci w świat cudownych i zadziwiających odkryć chemicznych, w którym mogły doświadczyć zarówno niezwykle interesujących pokazów eksperymentów, ale również same je prowadzić.
  • Sekcję muzyczną, prowadzoną przez mgr Andrzeja Magrytę, który zaproponował kreatywny sposób obcowania z muzyką. Warsztaty muzyczne obejmowały klasyczne zajęcia rytmiczne i umuzykalniające, w których każde dziecko mogło się twórczo zaprezentować pod kątem śpiewania, słuchania utworów muzycznych czy gry na instrumentach. Warsztaty kreatywne z wykorzystaniem instrumentarium Orffa stworzyły dzieciom możliwość połączenia ruchu, mowy, śpiewu i gry, a nawet uwolniły bardzo ciekawe i oryginalne improwizacje.
  • Sekcję strażacką, prowadzoną przez Drużyną Strażacką Ochotniczej Straży Pożarnej w Błogoszczy i Ochotniczej Straży Pożarnej w Radomyśli. W trakcie warsztatów strażacy zaznajomili dzieci ze specyfiką swojej pracy, zachowaniem bezpieczeństwa w czasie pożaru oraz innych miejscowych zagrożeń. Dzieci dowiedziały się, jak i w jakich okolicznościach można wzywać straż pożarną, że strażacy nie tylko gaszą pożary. Jak zawsze największe zainteresowanie wzbudziły samochody ratowniczo-gaśnicze. Dzieci miały możliwość obejrzenia z bliska wozów bojowych i znajdującego się w nich sprzętu, wykorzystywanego do pracy podczas działań ratowniczych. Wielką frajdą dla maluchów było lanie wody. Dzieci aktywnie uczestniczyły w spotkaniu. Uważnie słuchały opowieści o niebezpiecznej pracy strażaka i chętnie odpowiadały na zadawane pytania.
  • Sekcję zabaw i gier sensorycznych, prowadzoną przez dr Małgorzatę Wiśniewską, adiunkta w Instytucie Pedagogiki, która przeniosła dzieci w świat wrażeń zmysłowych. Dzieci biorące udział w warsztatach miały możliwość wykorzystania w zabawach licznych pomocy do integracji sensorycznej. Dr Małgorzata Wiśniewska zaprezentowała dzieciom i ich wychowawczyniom wykorzystanie podwiesia i sprzętu podwieszanego, sprzętu naziemnego, pomocy obciążeniowych, zestawów do integracji sensorycznej, pomocy i urządzeń świetlnych i dźwiękowych, a nawet łóżka wodnego. Dzieci z radością usprawniały motorykę małą, kształtowały zmysł równowagi, zdolności ruchowe, doskonaliły zmysły i umiejętności funkcjonowania w grupie rówieśniczej.
  • Sekcję dogoterapii, w której, pod kierunkiem dr Elżbiety Horoszewicz z Instytutu Zootechniki i Rybactwa, dzieci mogły uczestniczyć w wartościowym spotkaniu ukazującym więź człowieka ze zwierzętami. W warsztatach prym wiodły psy, które pod przewodnictwem dr Elżbiety Horoszewicz, studentek zoopsychologii: Barbary Rytel i Karoliny Chojnackiej oraz Urszuli Kapuścińskiej – trenerki psów, przeniosły dzieci w świat pozbawiony nieśmiałości, lęków i agresji. Terapia, w której główną rolę odgrywał pies wraz z pilnującym go instruktorem, miała charakter wspomagający i edukacyjny. Podczas warsztatów dzieci mogły się odprężyć oraz nauczyć samodzielności poprzez symulacje wyprowadzania psa na spacer, karmienie czy czesanie sierści. Program warsztatów wspomagały treści z zakresu: pies i jego wygląd, okazywanie przywiązania przez psa, różnice między ludźmi a zwierzętami, emocje zwierzęce. Prawdziwą i niespotykaną atrakcją dla dzieci było spotkanie z kurami, poprowadzone przez studentkę Barbarę Rytel. Pokaz z kurami ułatwił poznawanie świata i zachęcił do aktywności, bo przecież miło jest pogłaskać to niecodzienne zwierzę, opowiedzieć kurze wierszyk lub zaśpiewać jej piosenkę.

Organizatorki składają serdeczne podziękowania dzieciom, nauczycielkom przedszkoli ćwiczeń oraz wszystkim współpracownikom festiwalu. Ponieważ wydarzenie cieszy się ogromnym zainteresowaniem placówek przedszkolnych, organizatorki zapowiadają poszerzenie jej grona o te, których drzwi zawsze stają otworem dla studentów Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, odbywających praktyki nauczycielskie.