OFERTA STUDIÓW I STOPNIA


PEDAGOGIKA 
(STACJONARNE I NIESTACJONARNE):


SPECJALNOŚCI:

opiekun osoby starszej i niepełnosprawnej

pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

opiekun i wychowawca dziecka (NOWOŚĆ)

doradztwo personalne (NOWOŚĆ)


OFERTA STUDIÓW II STOPNIA


PEDAGOGIKA
 (STACJONARNE I NIESTACJONARNE):


SPECJALNOŚCI:

edukacja wieku dziecięcego

profilaktyka społeczna

doradztwo zawodowe i coaching kariery


PEDAGOGIKA SPECJALNA (STACJONARNE I NIESTACJONARNE):


SPECJALNOŚCI:

wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

socjoterapia


OFERTA STUDIÓW JEDNOLITYCH MAGISTERSKICH (5-LETNICH)


PEDAGOGIKA  PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA 

(STACJONARNE I NIESTACJONARNE)PEDAGOGIKA SPECJALNA 

(STACJONARNE I NIESTACJONARNE)


Proponowane moduły do wyboru:

  • edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną;
  • resocjalizacja z socjoterapią;
  • wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.