INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

 IMG 431744

 

W dniach 5-13 lutego 2022 roku, w ramach  umowy międzynarodowej, członkinie zespołu badawczego Instytutu Pedagogiki w składzie: dr hab. prof. uczelni Anna Klim-Klimaszewska, dr Małgorzata Wiśniewska, dr Sabina Wieruszewska-Duraj zrealizowały wyjazd naukowo-badawczy do Uniwersytetu KwaZulu-Natal w Durbanie, w Republice  Południowej Afryki. Celem wyjazdu było zacieśnienie współpracy w ramach rozwoju naukowego Instytutu Pedagogiki UPH w Siedlcach oraz  Wydziału Pedagogicznego UKZN w Durbanie, w zakresie zwiększenia internacjonalizacji oraz pogłębienia kontaktów naukowych zespołów badawczych obu uczelni poprzez dyskusje, meetingi, wizyty studyjne i działania praktyczne w dyscyplinie pedagogika.


W ramach wyjazdu przeprowadzone zostały: wykłady ze studentami, słuchaczami studiów podyplomowych i doktorantami w obszarze wczesnej edukacji i pedagogiki specjalnej, spotkania i dyskusje naukowo-badawcze z kadrą naukową Uniwersytetu KwaZulu-Natal, obejmujące wymianę dobrych praktyk w zakresie pedagogiki przedszkolnej, wczesnoszkolnej i specjalnych potrzeb edukacyjnych oraz planowanie wspólnych badań naukowych i projektów badawczych.

Pod kierunkiem dr Angeli James z Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu KwaZulu-Natal w Durbanie,  dr hab. prof. uczelni Anna Klim-Klimaszewska, dr Małgorzata Wiśniewska i dr Sabina Wieruszewska-Duraj zrealizowały wizyty studyjne w placówkach oświatowych  - „The Birches” Pre-Primary School Ms Scilla Edmonds ,  „Grow with Sunbeam Educare Centre” Ms Romany Roberts, „Claire Ellis Brown Pre-primary” Ms Nora Ramsden, „Holy Family College” Glenwood, Durban) oraz  w ośrodku socjalizacyjno-pomocowym „1000 Hills Community Helpers,  Ikhaya Lo Thando Inchanga”. Na specjalne zaproszenie sióstr misyjnych ze zgromadzenia Służebniczek Starowiejskich, odbyła się wizyta studyjna do Wspólnoty Domu św. Marcina de Porres, prowadzącego przedszkole oraz Szkoły Jana Pawła II w Port Shepstone, instytucji edukacyjno-charytatywnej dla dzieci zdrowych oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w ramach której pod kierunkiem  S. Lidii Potockiej odbyły się obserwacje działalności instytucji i  spotkania z kadrą pedagogiczną.

img2

22

img5

u