INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

kierunków:
administracja, logistyka, zarządzanie, bezpieczeństwo narodowe, kryminologia, kryminologia stosowana, pedagogika, matematyka, informatyka,
zoopsychologia z animaloterapią, pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne.

Trwa rekrutacja do Projektu:„Doświadcz tego sam”.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,
nr POWR.03.05.00-00-PU14/19-00

 Szanowni Państwo,

współczesne społeczeństwa stają się w pełni inkluzyjne poprzez włączanie osób
o szczególnych potrzebach do pełnego uczestniczenia w życiu zawodowym, politycznym, ekonomicznym i kulturowym. Chcemy żebyście, jako przyszli pracownicy i pracodawcy, posiadali pełne kompetencje w zakresie projektowania uniwersalnego, które od 2023 roku będzie obligatoryjne w każdym przedsiębiorstwie.

W ramach projektu nabędziecie Państwo nowe umiejętności i podniesiecie swoje kompetencje, potrzebne w przyszłej pracy zawodowej w zakresie projektowania uniwersalnego, potwierdzone certyfikatem.

Zajęcia będą realizowane w formie:

 • wykładów i warsztatów,
 • praktycznych warsztatów związanych z realizowaną przez Państwo ścieżką kształcenia, w specjalistycznym laboratorium z symulatorami,
 • zajęcia praktyczne z możliwością zaprojektowania i sfinansowania działań
  na rzecz osób o szczególnych potrzebach,
 • zajęcia praktyczne z wykorzystaniem specjalnie zaprojektowanej przez specjalistów gry komputerowej.

Obszary tematyczne zajęć warsztatowych i praktycznych

 • Szanse i bariery integracji społecznej osób ze szczególnymi potrzebami
 • Etykieta biznesu w kontekście dostępności
 • Tworzenie warunków w administracji publicznej dla realizacji zasady dostępności
 • Komunikacja alternatywna w administracji
 • Projektowanie uniwersalne w administracji
 • Laboratoria w Sali z symulatorami
 • Konsultacje z osobami o szczególnych potrzebach osobą
  z niepełnosprawnością przy planowaniu i realizacji zadania praktycznego