INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Ogólnopolska Konferencja Naukowa
"Współczesne potrzeby i wymagania edukacji dla bezpieczeństwa"
Certyfikaty uczestników wraz z identyfikatorami leżące na blacie stołu

W dniach 14-15 listopada 2017 roku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowa nt. Współczesne potrzeby i wymagania Edukacji dla Bezpieczeństwa. Konferencja zorganizowana została przez pracowników Zakładu Edukacji dla Bezpieczeństwa we współpracy z naukowcami z  ośrodków naukowych z całego kraju, między innymi Wydziału Bezpieczeństwa Narodowego Akademii Sztuki Wojennej w Warszawie, Instytutu Bezpieczeństwa i Edukacji Obywatelskiej Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, Instytutu Techniki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy oraz Instytutu Nauk o Bezpieczeństwie i Obronności Kujawskiej Szkoły Wyższej we Włocławku.
Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Jej Magnificencji Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach prof. dr hab. Tamary Zacharuk. W obradach uczestniczyli przedstawiciele ośrodków naukowych z całego kraju, którzy w swojej działalności naukowej oraz dydaktycznej związani są z problematyką szeroko pojętego bezpieczeństwa oraz edukacji dla bezpieczeństwa.
Konferencja została zainaugurowana w Sali Senatu Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego. Uroczystego otwarcia obrad dokonał prof. dr. hab. Mirosław Minkina, Prorektor ds. nauki.
W obradach plenarnych wystąpili znakomici prelegenci: prof. zw. dr hab. Jerzy Kunikowski, prof. zw. dr hab. Lech Wyszczelski, prof. dr hab. Zbigniew Kwiasowski, prof. zw. dr hab. Marian Cieślarczyk, prof. dr hab. Andrzej Pieczywok, prof. dr hab. Janusz Ropski, prof. dr hab. Zbigniew Grzywna, prof. zw. dr hab. Jacek Pawłowski, prof. dr hab. Stanisław Kunikowski, prof. dr hab. Lech Kacprzak. Obrady w sekcjach również reprezentowały wysoki poziom naukowy, wszyscy referenci przedstawili niezwykle ciekawe tezy, które natychmiast uzupełniane były szerokim omówieniem tematu oraz były motywem do szerokiej dyskusji.
Obrady zakończyła dyskusja plenarna oraz podsumowanie, którego dokonał prof. zw. dr. hab. Jerzy Kunikowski, Przewodniczący Komitetu Naukowego. Podkreślił on wielka wagę poruszanych podczas konferencji kwestii oraz wyraził nadzieje na następne, równie owocne spotkania naukowe. Obradom towarzyszył pokaz fechtunku współczesnego w wykonaniu młodych adeptów Akademii Fechtunku „Virtus” z Siedlec. Uczestnicy konferencji mieli również możliwość zwiedzenia Muzeum Regionalnego w Siedlcach oraz Muzeum Diecezjalnego w Siedlcach.
Konferencja była nieocenioną okazją do wymiany doświadczeń naukowych w zakresie teorii oraz praktyki edukacji dla bezpieczeństwa, za co dziękujemy komitetowi naukowemu, wszystkim organizatorom, patronom oraz prelegentom.  Liczymy na dalszą owocną współpracę naukową.
 
Fotogaleria: