INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

yrafka 36

Twierdzenie, że matematyka jest bardzo ciekawa udowodniły dzieci z przedszkoli podczas Siedleckiego Konkursu Matematycznego „Żyrafka”, który odbył się 20 maja 2022 r. na Wydziale Nauk Ścisłych i Przyrodniczych. Zmagania najmłodszych matematyków patronatem honorowym objęli Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik, JM Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego prof. dr hab. Mirosław Minkina oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. 

Organizatorami już piątej edycji tego unikatowego konkursu na skalę kraju są: Instytut Pedagogiki oraz Instytut Matematyki UPH w Siedlcach. W skład Komitetu Organizacyjnego Konkursu wchodzą
dr hab. prof. uczelni  Anna Klim-Klimaszewska – przewodnicząca, dr Marek Siłuszyk, - z-ca przewodniczącego, dr hab. prof. uczelni Agnieszka Gil-Świderskadr Renata Modzelewska-Łagodzin, dr Agnieszka Siłuszyk, mgr Kinga Frączkowska

Konkurs wspierały również dr Agnieszka Prusińska z Instytutu Matematyki, dr Małgorzata Jastrzębska z Instytutu Matematyki, dr Ewa Szczepanik z Instytutu Informatyki oraz dr Sabina Wieruszewska-Duraj z Instytutu Pedagogiki.

Olbrzymi wkład w organizację imprezy włożyli również studenci z Koła Naukowego Matematyków „GRAF”, Koła Naukowego Pedagogów Kreatywnych oraz studentki III roku kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, bez których, jak co roku, konkurs nabiera szczególnego znaczenia. 

Zwieńczeniem wytężonej pracy dzieci i ich niesamowitych zdolności było spotkanie podsumowujące konkurs, które odbyło się 27 maja 2022 r. Przybyli na nie prof. dr hab. Barbara Biesiada-Drzazga - Prorektor ds. studiów, mgr Katarzyna Wawryniuk - Zastępca Naczelnika Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Siedlce, dr hab. prof. uczelni Cezary Sempruch - Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych i Przyrodniczych, dr Artur Niewiadomski - Dyrektor Instytutu Informatyki, dr Beata Gałek - Rzecznik prasowy UPH, dr Dorota Kozak-Superson - zastępca Dyrektora Instytutu Matematyki. 

W tym roku w konkursie wzięło udział 86 dzieci z 30 przedszkoli z Siedlec i regionu.  W ramach konkursu należało rozwiązać 10 zadań o różnej skali trudności i różnej rosnącej punktacji. Wsparciem technicznym byli studenci którzy pomagali podpisać się na pracy i czytać polecenia.

W konkursie komisja przyznała I, II i III miejsce. Wielkie gratulacje należą się   Markowi Borkowskiemu  z Przedszkola Niepublicznego "Wesoły Smyk" za zajęcie I miejsca, Piotrowi Radzikowskiemu z Przedszkola Niepublicznego "Wesoły Smyk" za zajęcie II miejsca oraz Hannie Bieleckiej z Miejskiego Przedszkola Nr 9.  Komisja wyróżniła wszystkich pozostałych 83 uczestników konkursu i obdarowała nagrodami. Organizatorzy podkreślają, że w tegorocznej edycji konkursu dzieci wykazały się bardzo dużymi umiejętnościami matematycznymi, a rywalizacja była bardzo wyrównana.

W ramach konkursu dla dzieci przygotowano wyjątkowe atrakcje. Przedstawienie teatralne o tematyce matematycznej przygotowały studentki III roku kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, studia jednolite magisterskie, pod kierunkiem mgr Kingi Frączkowskiej. Dzieci mogły również spotkać się z pasjonatami ekspertami od kostki Rubika. Janek Łagodzin (12 lat) oraz Maksymilian Świderski (16 Lat) prezentowali sposoby układania kostki, zostały zaprezentowane między innymi: Pyraminx, 2x2x2, trójka, czwórka, skewb, square, megaminx, clock, mirror. Spotkanie z ekspertami poprowadził dr Marek Siłuszyk. Spotkanie konkursowe zakończyła prezentacja mgr Kingi Frączkowskiej, która wyjaśniła istotę metody wykonywania dostawowych operacji matematycznych dla dzieci, na przykładzie praktyki edukacyjnej realizowanej w grupie  0a ze Szkoły Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim. 

Organizatorzy składaja podziękowania i zapowiadają kolejną edycję konkursu !