INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

SEMESTR ZIMOWY 2022/2023


Pedagogika I stopień:
semestr 1 – wersja dostępna cyfrowo;
semestr 3 – wersja dostępna cyfrowo;
semestr 5 – wersja dostępna cyfrowo

Pedagogika II stopień:
semestr 1 – wersja dostępna cyfrowo;
semestr 3 – wersja dostępna cyfrowo

Pedagogika specjalna II stopień:
semestr 3 - wersja dostępna cyfrowo;

Pedagogika specjalna 5-letnie mgr
semestr 3 - wersja dostępna cyfrowo;
semestr 5 - wersja dostępna cyfrowo;
semestr 7 - wersja dostępna cyfrowo

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 5-letnie mgr
semestr 1 - wersja dostępna cyfrowo;
semestr 3 - wersja dostępna cyfrowo;
semestr 5 - wersja dostępna cyfrowo

semestr 7- wersja dostępna cyfrowo

 

SEMESTR LETNI 2022/2023


Pedagogika I stopień:
semestr 2 – wersja dostępna cyfrowo;
semestr 4 – wersja dostępna cyfrowo;
semestr 6 sp. Opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną – wersja dostępna cyfrowo

semestr 6 sp. Opiekun i wychowawca dziecka - wersja dostępna cyfrowo

Pedagogika II stopień:
semestr 2 sp. opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną – wersja dostępna cyfrowo
semestr 4 sp. Edukacja Wieku dziecięcego– wersja dostępna cyfrowo

semestr 4 sp. Profilaktyka Społeczna– wersja dostępna cyfrowo

Pedagogika specjalna II stopień:
semestr 4 sp. Socjoterapia - wersja dostępna cyfrowo;

semestr 4 sp. Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Pedagogika specjalna 5-letnie mgr
semestr 4 - wersja dostępna cyfrowo;
semestr 6 - wersja dostępna cyfrowo;
semestr 8 - wersja dostępna cyfrowo

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 5-letnie mgr
semestr 2 - wersja dostępna cyfrowo;
semestr 4 - wersja dostępna cyfrowo;
semestr 6 - wersja dostępna cyfrowo

semestr 8- wersja dostępna cyfrowo