INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


Pedagogika I stopień:
semestr 2 – wersja dostępna cyfrowo;
semestr 4 – wersja dostępna cyfrowo;
semestr 6 – wersja dostępna cyfrowo

Pedagogika II stopień:
semestr 2 – wersja dostępna cyfrowo;
semestr 4 – wersja dostępna cyfrowo

Pedagogika specjalna II stopień:
semestr 2 - wersja dostępna cyfrowo;
semestr 4 - wersja dostępna cyfrowo

Pedagogika specjalna 5-letnie mgr
semestr 2 - wersja dostępna cyfrowo;
semestr 4 - wersja dostępna cyfrowo;
semestr 6 - wersja dostępna cyfrowo

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 5-letnie mgr
semestr 2 - wersja dostępna cyfrowo;
semestr 4 - wersja dostępna cyfrowo;
semestr 6 - wersja dostępna cyfrowo