INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


Pedagogika I stopień:
semestr 1 – wersja dostępna cyfrowo;
semestr 3 – wersja dostępna cyfrowo;
semestr 5 – wersja dostępna cyfrowo

Pedagogika II stopień:
semestr 1 – wersja dostępna cyfrowo;
semestr 3 – wersja dostępna cyfrowo

Pedagogika specjalna II stopień:
semestr 3 - wersja dostępna cyfrowo;

Pedagogika specjalna 5-letnie mgr
semestr 3 - wersja dostępna cyfrowo;
semestr 5 - wersja dostępna cyfrowo;
semestr 7 - wersja dostępna cyfrowo

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 5-letnie mgr
semestr 1 - wersja dostępna cyfrowo;
semestr 3 - wersja dostępna cyfrowo;
semestr 5 - wersja dostępna cyfrowo

semestr 7- wersja dostępna cyfrowo