INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Pedagogika I stopień:
Przedmioty ogólne i kierunkowe semestr 2 – wersja dostępna cyfrowo; semestr 4, 5 i 6 – wersja dostępna cyfrowo
Edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym semestr 6 – wersja dostępna cyfrowo
Opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną semestr 4 – wersja dostępna cyfrowo; semestr 6 – wersja dostępna cyfrowo

Pedagogika specjalna:
Przedmioty kształcenia kierunkowego semestr 4, 5 i 6 – wersja dostępna cyfrowo
Resocjalizacja z profilaktyką społeczną semestr 6 – wersja dostępna cyfrowo

Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna semestr 6 – wersja dostępna cyfrowo

Pedagogika II stopień:
Przedmioty kształcenia kierunkowego semestr 2 – wersja dostępna cyfrowo; semestr 4 – wersja dostępna cyfrowo
Edukacja wieku dziecięcego semestr 2 – wersja dostępna cyfrowo; semestr 4 – wersja dostępna cyfrowo
Profilaktyka społeczna semestr 2 – wersja dostępna cyfrowo; semestr 4 – wersja dostępna cyfrowo
Doradztwo zawodowe i coaching kariery semestr 2 – wersja dostępna cyfrowo; semestr 4 – wersja dostępna cyfrowo

Pedagogika specjalna II stopień:
Przedmioty kształcenia kierunkowego semestr 2 - wersja dostępna cyfrowo
Socjoterapia semestr 2 - wersja dostępna cyfrowo; semestr 4 - wersja dostępna cyfrowo
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka semestr 2 - wersja dostępna cyfrowo; semestr 4 - wersja dostępna cyfrowo

Pedagogika specjalna 5-letnie mgr semestr 2 - wersja dostępna cyfrowo; semestr 4 - wersja dostępna cyfrowo

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 5-letnie mgr semestr 2 - wersja dostępna cyfrowo; semestr 4 - wersja dostępna cyfrowo