Rozkłady zajęć dla studiów stacjonarnych w roku akademickim 2019/2020 - semestr letni

Data aktualizacji rozkładów: 25.02.2020 r.
UWAGA !!!
Studenci EPiW 4 sem. pierwszego stopnia oraz EWzWP6 sem. przebywają na praktyce zawodowej w związku powyższym zajęcia na tych kierunkach rozpoczynają 9 marca 2020r .
Rozkłady dla kierunku KRYMINOLOGIA dostępne są na stronie Instytutu Nauk o BezpieczeństwieKierunek - PEDAGOGIKA

specjalności
studia I stopnia
studia II stopnia

I rok II rok III rok I rok
II rok


 pedagogika

sem2        

edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

  sem4  sem6    

edukacja wieku dziecięcego 

       sem2  

opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

         

profilaktyka społeczna

    sem2 sem4

społeczno-wychowawcza z resocjalizacją

     sem6    

Terminy zajęć terminy

       

Kierunek - PEDAGOGIKA SPECJALNA
      
     
         studia I stopnia

  
   studia II stopnia

   
   I rok

   II rok   III rok    I rok    II rok

pedagogika specjalna 

   sem4 sem2  sem4

Terminy zajęć terminy

         

Kierunek - EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

     
     studia I stopnia

   studia II stopnia
   
   I rok

   II rok    III rok     I rok     II rok

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 

  sem4  sem4

Terminy zajęć terminy

         

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 


I rok II rok III rok IV rok V rok

pedagogika przedszolna i wczesnoszkolna

 sem2        

pedagogika specjalna

 sem2        
  
Terminy zajęć semestr letni 2019/2020 Terminy