Rozkłady zajęć dla studiów stacjonarnych w roku akademickim 2020/2021 - semestr zimowy

Data aktualizacji rozkładów:Kierunek - PEDAGOGIKA

specjalności
studia I stopnia
studia II stopnia

I rok II rok III rok I rok
II rok


 pedagogika

 sem1     sem1   

edukacja wczesnoszkolna z wychowaniem przedszkolnym

   sem5    

edukacja wieku dziecięcego 

      sem3 

opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

  sem3       

profilaktyka społeczna

    sem3 

społeczno-wychowawcza z resocjalizacją

       

Terminy zajęć terminy

       

Kierunek - PEDAGOGIKA SPECJALNA
      
     
         studia I stopnia

  
   studia II stopnia

   
   I rok

   II rok   III rok    I rok    II rok

pedagogika specjalna 

   sem5 sem1  sem3 

Terminy zajęć terminy

         

Kierunek - EDUKACJA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

     
     studia I stopnia

   studia II stopnia
   
   I rok

   II rok    III rok     I rok     II rok

edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna 

   sem5    

Terminy zajęć terminy

         

STUDIA JEDNOLITE MAGISTERSKIE

 


I rok II rok III rok IV rok V rok

pedagogika przedszolna i wczesnoszkolna

sem1  sem3      

pedagogika specjalna

sem1   sem3      
  
Terminy zajęć semestr zimowy 2020/2021