Ogłoszenia dla studentów

Rekrutacja uzupełniająca studentów na wyjazdy
w ramach program Erasmus+2020/ 2021

 

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą rozpoczyna nabór uzupełniający studentów na wyjazdy na studia (SMS) w ramach programu Erasmus+  w roku akademickim 2020/2021. Rekrutacja będzie przeprowadzona przez komisje instytutowe do dnia 23.10.2020 r.
O stypendium mogą się ubiegać studenci, którzy nie brali udziału w rekrutacji wiosennej 2020.


Na stronie https://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/studia-za-granica-erasmus-plus znajduje się Zarządzenie nr 57/2020 Rektora UPH z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem zanim podejmą Państwo decyzję o ubieganiu się o stypendium Erasmus+.

W procesie rekrutacji należy złożyć następujące dokumenty:

  1. Zgłoszenie studenta na wyjazd na studia w ramach PROGRAMU ERASMUS+ (2020/21) podpisane przez dyrektora instytutu i koordynatora instytutowego wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami. Formularze dostępne są na stronie https://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/studia-za-granica-erasmus-plus.

Dalszych informacji udziela Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą, nr. wew. 1961.


Od dnia 14 lipca 2020 r. brama wjazdowa od ul. ks. J. Popiełuszki
, będzie otwartaw dni robocze w godz. 5.30–16.00.
W dni świąteczne oraz wolne od pracy brama będzie zamknięta przez całą dobę.
informacja brama wjazowa