INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Kreatywnych funkcjonuje od 2013 r. Jego opiekunem jest dr Agnieszka Roguska. Skupia w swoich szeregach głównie studentów kierunku Pedagogika różnych specjalności. Koło prowadzi działania mające na celu wspieranie przyszłych nauczycieli odnośnie wyzwań współczesnej szkoły, nabywanie kompetencji komunikacyjnych i medialnych, organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi. Ponadto pragniemy nawiązać współpracę z wykładowcami, którzy w ramach dodatkowych zajęć realizowaliby tematykę wykraczającą poza program studiów, m. in. podczas wykładów otwartych. Tym samym Koło wpisuje się w realizację trzech misji Uczelni, czyli kształcenia, działalności naukowo-badawczej oraz kreowania wzajemnych relacji z otoczeniem, których efektem ma być upowszechnianie i popularyzacja wyników badań oraz ich wdrażanie.

Dotychczasowa aktywność obejmuje:

 1. Udział członków Koła w XI międzynarodowej naukowo-praktycznej konferencji "Współczesna psychologia - w poglądach studentów", 13 maja 2016 roku w Brzeskim Uniwersytecie Państwowym im. Puszkina".
 2. Czynny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych wraz z publikacjami członków Koła.
 3. Współpracę wraz z organizacją zajęć dla grupy studentów i pracowników Państwowego Uniwersytetu Pedagogicznego w Melitopolu (Ukraina) w dniach 23 luty-5 marca 2015 r.
 4. Uczestnictwo w przygotowaniu następujących monografii naukowych:
  Media w edukacji. Obszary lokalności - różnorodność współczesności pod red. nauk. A. Roguskiej, Wydawca: Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży „Szansa”, Siedlce 2013, ss. 292.

  Media w edukacji. Wymiar kulturowy i aksjologiczny pod red. nauk. A. Roguskiej, Wydawca: Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży „Szansa”, Siedlce 2013, ss. 304.

  Within the sphere of inclusions issues. Polish and Ukrainian scientific experience exchange/W kręgu problematyki inkluzji. Wymiana doświadczeń naukowych polsko-ukraińskich/ У колі проблем інклюзії. Обмін польським та українським науковим досвідом (edited by) Alicja Antas-Jaszczuk, Sergiusz Nikitin, Agnieszka Roguska, Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach, Siedlce 2015, s. 139-149.

  Uniwersalizm i tradycja w kulturze. Aktualność kultury ludowej cz 3. Universalism and tradition in culture part 3, pod red. Roguskiej i M. Danielak-Chomać, Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego UPH w Siedlcach, Siedlce 2015, s. 19-65

  Roguska A., Antas-Jaszczuk A., (edit.) Transformations in cultural, social and educational activity. Challenges towards contemporary Europe (Przemiany w aktywności społeczno-kulturowej i opiekuńczo-wychowawczej. Wyzwania współczesnej Europy), Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, Siedlce 2016, ss. 229, ISBN 978-83-64415-49-4.

  Antas-Jaszczuk, A. Roguska, Ubóstwo jako kwestia społeczna w percepcji studentów pedagogiki, Wydawnictwo UPH w Siedlcach, Siedlce 2020

  Roguska, A. Antas-Jaszczuk, Konsumpcjonizm wśród młodzieży akademickiej pokolenia ‘Z’, Wydawnictwo UPH w Siedlcach, Siedlce 2020

  Sylwia Pietruszka, Agnieszka Roguska (opiekun naukowy), Portrety psychologiczne klientów sklepów z tanią odzieżą na przykładzie Polski, [w:] Психология сегодня: взгляд современного студента. Сборник материалов XI международной студенческой научно-практической конференции по психологии, Брест, 13 мая 2016 годаs, под общей редакцией И.В. Шматковой,  Брест 2016, s.  214-217.   Brześć (Białoruś) УДК 159.9   ББК 88; https://repozytorium.uph.edu.pl/handle/11331/1047

  Luiza Szklarczyk, Agnieszka Roguska (opiekun naukowy), Dziecko zaniedbane wychowawczo z rodziny wielokulturowej patologicznej na przykładzie indywidualnego przypadku, [w:] Психология сегодня: взгляд современного студента. Сборник материалов XI международной студенческой научно-практической конференции по психологии, Брест, 13 мая 2016 годаs, под общей редакцией И.В. Шматковой,  Брест 2016, s. 217-220   Brześć (Białoruś) УДК 159.9   ББК 88; https://repozytorium.uph.edu.pl/handle/11331/1048

  Karolina Kobylińska, Uwarunkowania rodzinne agresji wśród młodzieży gimnazjalnej, [w:] Психология сегодня: взгляд современного студента. Сборник материалов XI международной студенческой научно-практической конференции по психологии, Брест, 13 мая 2016 годаs, под общей редакцией И.В. Шматковой,  Брест 2016, s. 210-212   Brześć (Białoruś) УДК 159.9   ББК 88; https://repozytorium.uph.edu.pl/handle/11331/1190
  http://hdl.handle.net/11331/1190

  Izabela Lipińska, Studium indywidualnego przypadku osoby z fobią społeczną, [w:] Психология сегодня: взгляд современного студента. Сборник материалов XI международной студенческой научно-практической конференции по психологии, Брест, 13 мая 2016 годаs, под общей редакцией И.В. Шматковой,  Брест 2016, s. 212-214   Brześć (Białoruś) УДК 159.9   ББК 88; https://repozytorium.uph.edu.pl/handle/11331/1189
  http://hdl.handle.net/11331/1189

  Ewelina Bogusz, A. Roguska (opiekun naukowy), Poczucie zrozumienia i akceptacji w okresie adolescencji, [w:] Психология сегодня: взгляд современного студента : сб. мате-риалов ХIII Междунар. науч.-практ. конф. студентов и магистрантов, Брест, 27 апр. 2018 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; под общ. ред. Е. Е. Марченко. – Брест : БрГУ, 2018, c. 148-150 УДК 159.9;   ББК 88   ISBN 978-985-555-923-9.

  Paulina Chmiel, A. Roguska (opiekun naukowy), Wykorzystanie czasu wolnego wśród współczesnych rodzin w dobie Internetu, [w:] Психология сегодня: взгляд современного студента : сб. мате-риалов ХIII Междунар. науч.-практ. конф. студентов и магистрантов, Брест, 27 апр. 2018 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; под общ. ред. Е. Е. Марченко. – Брест : БрГУ, 2018, c. 150-153 УДК 159.9;   ББК 88  ISBN 978-985-555-923-9.

  Magdalena Jędrzejewicz, A. Roguska (opiekun naukowy), Miejsce odpoczynku w życiu człowieka – szkic portretu Polaka, [w:] Психология сегодня: взгляд современного студента : сб. мате-риалов ХIII Междунар. науч.-практ. конф. студентов и магистрантов, Брест, 27 апр. 2018 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; под общ. ред. Е. Е. Марченко. – Брест : БрГУ, 2018, c. 157-159 УДК 159.9;   ББК 88  ISBN 978-985-555-923-9.

  Ewelina Wereszczyńska, A. Roguska (opiekun naukowy), Postawy rodzicielskie a rozwój osobowości dziecka w wieku przedszkolnym, [w:] Психология сегодня: взгляд современного студента : сб. мате-риалов ХIII Междунар. науч.-практ. конф. студентов и магистрантов, Брест, 27 апр. 2018 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; под общ. ред. Е. Е. Марченко. – Брест : БрГУ, 2018, c. 161-163 УДК 159.9;   ББК 88  ISBN 978-985-555-923-9.

  Katarzyna Włodarczyk, A. Roguska (opiekun naukowy), Dogoterapia jako metoda pracy z dziećmi, [w:] Психология сегодня: взгляд современного студента : сб. мате-риалов ХIII Междунар. науч.-практ. конф. студентов и магистрантов, Брест, 27 апр. 2018 г. / Брест. гос. ун-т им. А. С. Пушкина ; под общ. ред. Е. Е. Марченко. – Брест : БрГУ, 2018, c. 163-166     УДК 159.9;   ББК 88  ISBN 978-985-555-923-9.

  W. Żaboklicka, A. Roguska (opiekun naukowy), Portrety psychologiczne młodych osób po stracie rodzica, [w:] ПСИХОЛОГИЯ СЕГОДНЯ: ВЗГЛЯД СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА Сборник материалов ХIV Международной научно- практической конференции студентов и магистрантов Брест, 26 апреля, под общей редакцией Е. Е. Марченко, И. В. Шматковой, БрГУ имени А.С. Пушкина,  Брест 2019, s. 53-55, ISBN 978-985-22-0032-5.

  K. Zając, A. Roguska (opiekun naukowy), Wpływ internetu na postrzeganie siebie przez młodzież, [w:] ПСИХОЛОГИЯ СЕГОДНЯ: ВЗГЛЯД СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА Сборник материалов ХIV Международной научно- практической конференции студентов и магистрантов Брест, 26 апреля, под общей редакцией Е. Е. Марченко, И. В. Шматковой, БрГУ имени А.С. Пушкина,  Брест 2019, s. 57-59, ISBN 978-985-22-0032-5.

  E. Maliszewska, A. Roguska (opiekun naukowy), Kobieta to nie Kopciuszek, nie może mieć jednej pary butów. Zakupoholizm – opis indywidualnego przypadku, [w:] ПСИХОЛОГИЯ СЕГОДНЯ: ВЗГЛЯД СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА Сборник материалов ХIV Международной научно- практической конференции студентов и магистрантов Брест, 26 апреля, под общей редакцией Е. Е. Марченко, И. В. Шматковой, БрГУ имени А.С. Пушкина,  Брест 2019, s. 90-92, ISBN 978-985-22-0032-5.

  M. Piekart, A. Roguska (opiekun naukowy), Czas wolny studentek, [w:] ПСИХОЛОГИЯ СЕГОДНЯ: ВЗГЛЯД СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА Сборник материалов ХIV Международной научно- практической конференции студентов и магистрантов Брест, 26 апреля, под общей редакцией Е. Е. Марченко, И. В. Шматковой, БрГУ имени А.С. Пушкина,  Брест 2019, s. 116-118, ISBN 978-985-22-0032-5.

  K. Piszczek, A. Roguska (opiekun naukowy), Biżuteria i motywy jej noszenia, [w:] ПСИХОЛОГИЯ СЕГОДНЯ: ВЗГЛЯД СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА Сборник материалов ХIV Международной научно- практической конференции студентов и магистрантов Брест, 26 апреля, под общей редакцией Е. Е. Марченко, И. В. Шматковой, БрГУ имени А.С. Пушкина,  Брест 2019, s. 124-127, ISBN 978-985-22-0032-5.

  A. Sołtys, A. Roguska (opiekun naukowy), Reakcje na stres wśród młodzieży szkolnej i akademickiej, [w:] ПСИХОЛОГИЯ СЕГОДНЯ: ВЗГЛЯД СОВРЕМЕННОГО СТУДЕНТА Сборник материалов ХIV Международной научно- практической конференции студентов и магистрантов Брест, 26 апреля, под общей редакцией Е. Е. Марченко, И. В. Шматковой, БрГУ имени А.С. Пушкина,  Брест 2019, s. 140-142, ISBN 978-985-22-0032-5.
 5. Wizyty studyjne połączone z mini warsztatami nauki i oceny umiejętności reporterskich w „Katolickim Radiu Podlasie” i „Tygodniku Siedleckim”.
 6. Zwiedzanie połączonego z uczeniem się „lokalnej ojczyzny” – pobyt m. in. w Liwie i Węgrowie.
 7. Przygotowanie i wystawienie wielu przedstawień dla dzieci ze żłobka, przedszkola, osób starszych.
 8. Organizację zajęć o charakterze edukacyjno-terapeutycznym dla osób z różnymi niepełnosprawnościami: „Gry i metody warsztatowe integracji grupy”, „Chusta KLANZY w procesie animacji”, „Kraty dialogowe i inne metody rozwijania kreatywności”.
 9. Udział w projektach: "Zagraniczna mobilność studentów pedagogiki Uniwersytetu Przyrodniczo - Humanistycznego w Siedlcach" „Integracja ja i ty” nr 22649 i „Wesoła integracja” nr 23006 w Niwiskach; „Misz&masz - Chłopska Szkoła Biznesu” nr  23199 w Żelkowie Kolonii i innych.
 10. W dniu 12.06.2017 r. przy współpracy ze Studenckim Kołem Naukowym Pedagogów Kreatywnych odbyły się bezpłatne warsztaty na temat: Metody pracy z dziećmi o zburzonej komunikacji językowej w ramach projektu „Wyjątkowe dziecko w domu, w szkole i w społeczeństwie” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. Warsztaty prowadzone były przez terapeutów Fundacji „Żółty Latawiec”: Dorotę Kowalczyk – logopedę, oligofrenopedagoga i tłumacza języka migowego oraz Dariusza Sienkiewicza – logopedę, terapeutę zaburzeń komunikacji językowej. Szkolenie dotyczyło m.in. aspektów pedagogicznych związanych z autyzmem, echolalią, alternatywnymi sposobami komunikowania, zastosowania w terapii ideografii i daktylografii. Zajęcia opierały się na doświadczeniach terapeutów i konkretnych przykładach pracy z dziećmi. Warsztaty skierowane były do wszystkich studentów zainteresowanych powyższą problematyką, szczególnie z kierunku pedagogika i działających w Uczelni członków Kół Naukowych. Zainteresowanie zagadnieniem było ogromne. Gościliśmy również osoby spoza Uczelni. Po zakończeniu zajęć, każdy uczestnik otrzymał zaświadczenie uczestnictwa w szkoleniu. Tym samym Studenckie Koło Naukowe Pedagogów Kreatywnych kontynuuje cykl spotkań pt. „Konfrontacja teorii z praktyką”.
  Koło Pedagogów Kreatywnych jest otwarte na różnego rodzaju aktywności i pomysły studentów.

Propozycje można zgłaszać pod adres e-mil: agnieszka.roguska@uph.edu.pl