INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach


Struktura Instytutu Pedagogiki

Kierownictwo Instytutu
dr hab. prof. uczelni Anna Klim- Klimaszewska - Dyrektor
dr Agnieszka Roguska  - Zastępca Dyrektora


Sekretariat Instytutu

pracownicy administracyjni
starszy specjalista mgr Beata Chacińska


Pracownicy naukowo - dydaktyczni


Zespoły badawcze


Edukacja włączająca w kształceniu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacylnymi.

prof. dr hab. Lesław Pytka- kierownik Zespołu
dr hab. prof. uczelni Tamara Zacharuk - wykonawca
dr Ewa Jówko - wykonawca
dr Beata Bocian - Waszkiewicz - wykonawca

 

Potrzeby osób starszych - uwarunkowania i możliwości.

dr hab. prof. uczelni Tamara Zacharuk - kierownik Zespołu
prof. dr hab. Lesław Pytka - wykonawca
dr Ewa Jówko - wykonawca
dr Aneta Niewęgłowska - wykonawca
dr Małgorzata Wiśniewska - wykonawca

 

System edukacji w perspektywie rynku pracy.

dr hab. prof. uczelni Sławomir Sobczak - kierownik Zespołu
dr hab. prof. uczelni Anna Klim- Klimaszewska- wykonawca
dr hab. prof. uczelni Tamara Zacharuk - wykonawca
dr Aneta Niewęgłowska - wykonawca
dr Sabina Wieruszewska- Duraj - wykonawca
dr Małgorzata Wiśniewska - wykonawca
dr Bartłomiej Gaik - wykonawca
dr Andrzej Sędek - wykonawca


Dzieci migrantów w środowisku przedszkolnym i szkolnym.

dr hab. prof. uczelni Anna Klim- Klimaszewska - kierownik Zespołu
dr hab. prof. uczelni Sławomir Sobczak - wykonawca
dr Aneta Niewęgłowska - wykonawca
dr Sabina Wieruszewska- Duraj - wykonawca
dr Małgorzata Wiśniewska - wykonawca
dr Bartłomiej Gaik - wykonawca
dr Krystyna Kamińska -wykonawca


Od Jana Amosa Komeńskiego do współczesności -  Znaczenie idei wielkiego pedagoga dla rozwoju pedagogiki i edukacji.

dr hab. prof. uczelni Barbara Sitarska - kierownik Zespołu
dr hab. prof. uczelni Janina Florczykiewicz -  wykonawca
dr hab. prof. uczelni Urszula Tyluś - wykonawca
dr Ewa Wyczółkowska - wykonawca
dr hab. prof. uczelni Hanna Żuraw - wykonawca
dr Cezary Kalita - konsultant interdyscyplinarny

 

Egzystencja w perspektywie stygmatu.

dr hab. prof. uczelni Hanna Żuraw - kierownik Zespołu
dr hab. prof. uczelni Leszek Ploch - wykonawca
dr Alicja Antas- Jaszczuk - wykonawca
dr Agnieszka Roguska - wykonawca
dr Barbara Dobrowolska - wykonawca
prof. dr hab. Edward Jarmoch - wykonawca

 

Współczesna rzeczywistość edukacyjna i resocjalizacyjna - perspektywy, oczekiwania, potrzeby.
 
dr hab. prof. uczelni Janina Florczykiewicz - kierownik Zespołu
prof. dr hab. Lesław Pytka - wykonawca
dr hab. prof. uczelni Barbara Sitarska - wykonawca
dr Barbara Dobrowolska - wykonawca
dr Andrzej Sędek - wykonawca

 

Pracownicy dydaktyczni
 

prof. dr hab. Ryszard Bera
dr hab. prof. uczelni Mirosław Dyrda
dr Beata Boczukowa 
dr Agata Fijałkowska-Mroczek
dr Aldona Grądzka-Tys
mgr Beata Gulati
dr Renata Matysiuk
dr Małgorzata Myszka -Bujno
dr Lucjan Rzeszutek
dr Beata Trębicka- Postrzygacz
dr Joanna Zienkiewicz
mgr Potr Karaś
dr Urszula Wyrzykowska-Dudek

 


Rada Dyscypliny Instytutu Pedagogiki

 • dr hab. Anna Klim-Klimaszewska prof. uczelni - przewodnicząca
 • dr Agnieszka Roguska -  zastępca przewodniczącej
 • dr Bartłomiej Gaik - sekretarz
 • dr Beata Bocian - Waszkiewicz - członek
 • dr Ewa Jówko - członek
 • dr Aneta Niewęgłowska - członek
 • prof. dr hab. Lesław Pytka - członek
 • dr hab. Barbara Sitarska prof. uczelni - członek
 • dr hab. Sławomir Sobczak prof. uczelni - członek
 • dr hab. Urszula Tyluś prof. uczelni - członek
 • dr Sabina Wieruszewska - Duraj - członek
 • dr Małgorzta Wiśniewska - członek
 • dr hab. Tamara Zacharuk prof. uczelni - członek
 • student Dominika Nowicka - członek