INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Data aktualizacji harmonogramów: 28 września 2021

Terminarz zjazdów w roku akademickim 2021/2022

 

Terminarz zjazdów w roku akademickim 2021/2022

KierunekSemestr zimowySemestr letni Dokument dostępny cyfrowo
Pedagogika I stopień  pdf   PDF
Pedagogika II stopień
Pedagogika specjalna  II stopień
 pdf   PDF

 

Rozkłady zajęć dla studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2021/2022 - semestr zimowy

 

 Data aktualizacji rozkładów zajęć- 22 pażdziernika 2021

 

Rozkłady zajęć dla studiów niestacjonarnych

  Studia I stopnia wersja PDF i wersja dostępna cyfrowo Studia II stopnia PDF i wersja dostępna cyfrowo
Kierunek I rokII rokIII rokI rokII rok
Kierunek:
Pedagogika

   

PDFPDF

 
Kierunek:
Pedagogika II
Edukacja Wieku Dziecięcego
       

PDFPDF

         Kierunek:
Pedagogika

Specjalność:
Opiekun i Wychowawca Dziecka
   pdfpdf dostepny cyfrowo

 

 
   
Kierunek:
Pedagogika

Specjalność:
Opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 

PDF PDF

PDF PDF

   

Kierunek:
Pedagogika specjalna II stopnia


     

PDFPDF

 

 

 

         
Kierunek:
Pedagogika specjalna II stopnia

Specjalność: 
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
       


PDFPDF

 
Kierunek:
Pedagogika specjalna II stopnia

Specjalność:
Socjoterapia
         PDFPDF
     

 

   
  I rok II rok III rok IV rok V rok
Kierunek:
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
studia jednolite magisterskie


PDFPDF

 
 pdfpdf dostepny cyfrowo      

 


Legenda:

logo dokumentu pdf dokument PDF

logo dokumentu pdf dostępnego cyfrowo dokument PDF dostępny cyfrowo