INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Data aktualizacji harmonogramów: 11.02.2022

Terminarz zjazdów w roku akademickim 2021/2022

 

Terminarz zjazdów w roku akademickim 2021/2022

KierunekSemestr zimowySemestr letni Dokument dostępny cyfrowo

Pedagogika I stopień

Pedagogika II stopień
Pedagogika specjalna  II stopień

Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna jednolite magisterskie

   pdf PDF
       

 

Rozkłady zajęć dla studiów niestacjonarnych w roku akademickim 2021/2022 - semestr zimowy

 

 Data aktualizacji rozkładów zajęć- 15 luty 2022

 

Rozkłady zajęć dla studiów niestacjonarnych

  Studia I stopnia wersja PDF i wersja dostępna cyfrowo Studia II stopnia PDF i wersja dostępna cyfrowo
Kierunek I rokII rokIII rokI rokII rok
Kierunek:
Pedagogika
         

Kierunek:
Pedagogika II
Specjalność

Edukacja Wieku Dziecięcego

       PDFPDF

PDFPDF

 Kierunek:
Pedagogika II

Specjalność

Profilaktyka Społeczna

       pdfpdf dostepny cyfrowoKierunek:
Pedagogika

Specjalność:
Opiekun i Wychowawca Dziecka
   pdfpdf dostepny cyfrowo

 

 
   
Kierunek:
Pedagogika

Specjalność:
Opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną
 

PDF PDF

PDF PDF

   

Kierunek:
Pedagogika specjalna II stopnia


       

 

 

 

         
Kierunek:
Pedagogika specjalna II stopnia

Specjalność: 
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka
       PDFPDF


PDFPDF

 
Kierunek:
Pedagogika specjalna II stopnia

Specjalność:
Socjoterapia
       PDFPDF  PDFPDF
     

 

   
  I rok II rok III rok IV rok V rok
Kierunek:
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna
studia jednolite magisterskie


PDFPDF

 
 pdfpdf dostepny cyfrowo      

 


Legenda:

logo dokumentu pdf dokument PDF

logo dokumentu pdf dostępnego cyfrowo dokument PDF dostępny cyfrowo