INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Rozkłady zajęć dla studiów stacjonarnych w roku akademickim 2021/2022 - semestr letni
Zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej, na terenie Uczelni

Data aktualizacji rozkładów: 10 luty 2022 wersja pdf. i wersja cyfrowa 

Kierunek Pedagogika

Rozkłady zajęć dla kierunku Pedagogika
 

studia I stopnia

studia II stopnia

SpecjalnościI rokII rokIII rokI rokII rok

pedagogika

PDFPDF

       

opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

  pdfpdf dostepny cyfrowo PDFPDF    

edukacja wieku dziecięcego 

       pdfpdf dostepny cyfrowo PDFPDF

 

         

 

     

Terminy zajęć terminy

         

 

Kierunek Pedagogika Specjalna

Rozkład zajęć dla kierunku Pedagogika Specjalna
 

studia I stopnia

studia II stopnia

 Kierunek   I rok   II rok  III rok   I rok   II rok

pedagogika specjalna

      PDFPDF

Terminy zajęć terminy

         

 

 

Studia Jednolite Magisterskie

Rozkład zajęc dla studiów jednolitych magisterskich
 SpecjalnościI rokII rokIII rokIV rokV rok

pedagogika przedszolna
i wczesnoszkolna

PDFPDF PDFPDF  pdfpdf dostepny cyfrowo    

pedagogika specjalna

PDFPDF  PDFPDF  pdfpdf dostepny cyfrowo    

 

Terminy zajęć semestr letni 2021/2022


Legenda:

logo dokumentu pdf dokument PDF

logo dokumentu pdf dostępnego cyfrowo dokument PDF dostępny cyfrowo