INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Rozkłady zajęć dla studiów stacjonarnych w roku akademickim 2022/2023 - semestr letni
Zajęcia prowadzone w formie stacjonarnej, na terenie Uczelni

Data aktualizacji rozkładów:  23.02.2023       wersja pdf. i wersja cyfrowa 

Kierunek Pedagogika

Rozkłady zajęć dla kierunku Pedagogika
 

studia I stopnia

studia II stopnia

SpecjalnościI rokII rokIII rokI rokII rok

Pedagogika 

pdf  pdf dostepny cyfrowo       

       

Pedagogika Specjalność

Opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

  pdf  pdf dostepny cyfrowo      PDF  PDF         

 

         

Pedagogika Specjalność

Edukacja wieku dziecięcego

               PDF  PDF    

 Pedagogika II stopnia

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z profilaktyką społeczną

    pdf  pdf dostepny cyfrowo      

Terminy zajęć semestr letni 2022/2023

         

 

 

 

Studia Jednolite Magisterskie

Rozkłady zajęć dla studiów jednolitych magisterskich
 SpecjalnościI rokII rokIII rokIV rokV rok

Pedagogika Przedszolna
i Wczesnoszkolna

PDFPDF PDFPDF  pdfpdf dostepny cyfrowo  pdfpdf dostepny cyfrowo  

Pedagogika Specjalna

PDFPDF  PDFPDF  pdfpdf dostepny cyfrowo  pdfpdf dostepny cyfrowo  

 

Terminy zajęć semestr letni 2022/2023


Legenda:

logo dokumentu pdf dokument PDF

logo dokumentu pdf dostępnego cyfrowo dokument PDF dostępny cyfrowo