INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 1. dr hab. prof. uczelni Anna Klim-Klimaszewska – przewodnicząca
 2. dr Agnieszka Roguska – zastępca przewodniczącej
 3. dr Bartłomiej Gaik – sekretarz
 4. dr hab. Lesław Pytka
 5. dr hab. prof. uczelni Barbara Sitarska
 6. dr hab. prof. uczelni Sławomir Sobczak
 7. dr hab. prof. uczelni Urszula Tyluś
 8. dr hab. prof. uczelni Tamara Zacharuk
 9. dr Beata Bocian-Waszkiewicz
 10. dr Ewa Jówko
 11. dr Aneta Niewęgłowska
 12. dr Sabina Wieruszewska-Duraj
 13. dr Małgorzata Wiśniewska
 14. studentka Dominika Nowicka