INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

 

Pracownicy badawczo-dydaktyczni

prof. dr hab. Ryszard Bera

ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch

prof. dr hab. Lesław Pytka

dr hab. prof. uczelni Janina Florczykiewicz

dr hab. prof. uczelni Anna Klim-Klimaszewska

dr hab. prof. uczelni Leszek Ploch

dr hab. prof. uczelni Krzysztof Przybycień

dr hab. prof. uczelni Barbara Sitarska

dr hab. prof. uczelni Sławomir Sobczak

dr hab. prof. uczelni Urszula Tyluś

dr hab. prof. uczelni Tamara Zacharuk

dr hab. prof. uczelni Hanna Żuraw

dr Alicja Antas-Jaszczuk

dr Beata Bocian-Waszkiewicz

dr Barbara Dobrowolska

dr Bartłomiej Gaik

dr Ewa Jówko

dr Krystyna Kamińska

dr Aneta Niewęgłowska

dr Agnieszka Roguska

dr Andrzej Sędek

dr Sabina Wieruszewska-Duraj

dr Małgorzata Wiśniewska

dr Ewa Wyczółkowska

mgr Kinga Frączkowska

 

Pracownicy dydaktyczni

dr hab. prof. uczelni Mirosław Dyrda

dr Beata Boczukowa

dr Agata Fijałkowska-Mroczek

dr Aldona Grądzka-Tys

dr Renata Matysiuk

dr Małgorzata Myszka-Bujno

dr Lucjan Rzeszutek

dr Beata Trębicka-Postrzygacz

dr Urszula Wyrzykowska-Dudek

dr Joanna Zienkiewicz

mgr Beata Gulati

mgr Potr Karaś