Struktura Instytutu Pedagogiki  

Kierownictwo Instytutu
 prof. dr hab. Lesław Pytka - Dyrektor                                                                                                                                         
dr Małgorzata Wiśniewska   - Zastępca Dyrektora                                                          


Sekretariat Instytutu  
 
pracownicy administracyjni  
starszy specjalista mgr Beata Chacińska     


 Pracownicy naukowo - dydaktyczni

Zespoły badawcze


1. "Edukacja włączająca w kształceniu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacylnymi."

  prof. dr hab. Lesław Pytka - kierownik Zespołu
 dr hab. prof. uczelni Tamara Zacharuk - wykonawca
 dr Ewa Jówko - wykonawca
 dr Beata Bocian - Waszkiewicz - wykonawca

2. "Potrzeby osób starszych - uwarunkowania i możliwości."

dr hab. prof. uczelni Tamara Zacharuk - kierownik Zespołu
 prof. dr hab. Lesław Pytka - wykonawca
 dr Ewa Jówko - wykonawca
 dr Aneta Niewęgłowska - wykonawca
 dr Małgorzata Wiśniewska - wykonawca


3. "System edukacji w perspektywie rynku pracy."

 dr hab. prof. uczelni Sławomir Sobczak - kierownik Zespołu
 dr hab. prof. uczelni Anna Klim- Klimaszewska- wykonawca
 dr hab. prof. uczelni Tamara Zacharuk - wykonawca
 dr Aneta Niewęgłowska - wykonawca
 dr Sabina Wieruszewska- Duraj - wykonawca
 dr Małgorzata Wiśniewska - wykonawca
 dr Bartłomiej Gaik - wykonawca
 dr Andrzej Sędek - wykonawca


4. "Dzieci migrantów w środowisku przedszkolnym i szkolnym."

 dr hab. prof. uczelni Anna Klim- Klimaszewska - kierownik Zespołu
 dr hab. prof. uczelni Sławomir Sobczak - wykonawca
 dr Aneta Niewęgłowska - wykonawca
dr Sabina Wieruszewska- Duraj - wykonawca
 dr Małgorzata Wiśniewska - wykonawca
 dr Bartłomiej Gaik - wykonawca


5. "Od Jana Amosa Komeńskiego do współczesności -  Znaczenie idei wielkiego pedagoga dla rozwoju pedagogiki i edukacji."

dr hab. prof. uczelni Barbara Sitarska - kierownik Zespołu
 dr hab. prof. uczelni Janina Florczykiewicz -  wykonawca
 dr hab. prof. uczelni Urszula Tyluś - wykonawca
 dr Ewa Wyczółkowska - wykonawca
 dr hab. prof. uczelni Hanna Żuraw - wykonawca
 dr Cezary Kalita - konsultant interdyscyplinarny

6. "Egzystencja w perspektywie stygmatu."

dr hab. prof. uczelni Hanna Żuraw - kierownik Zespołu
dr hab. prof. uczelni Leszek Ploch - wykonawca
dr Alicja Antas- Jaszczuk - wykonawca
dr Agnieszka Roguska - wykonawca
dr Barbara Dobrowolska - wykonawca
prof. dr hab. Edward Jarmoch - wykonawca


 7. "Współczesna rzeczywistość edukacyjna i resocjalizacyjna - perspektywy, oczekiwania, potrzeby."

 
 dr hab. prof. uczelni Janina Florczykiewicz - kierownik Zespołu
 prof. dr hab. Lesław Pytka - wykonawca
 dr hab. prof. uczelni Barbara Sitarska - wykonawca
 dr Barbara Dobrowolska - wykonawca
 dr Andrzej Sędek - wykonawca
 

Pracownicy dydaktyczni

 prof. dr hab. Ryszard Bera
 dr hab. prof. uczelni Mirosław Dyrda
 dr Beata Boczukowa
 dr Agata Fijałkowska-Mroczek
 dr Aldona Grądzka-Tys
 mgr Beata Gulati
 dr Renata Matysiuk
 dr Małgorzata Myszka -Bujno
 dr Lucjan Rzeszutek
 dr Beata Trębicka- Postrzygacz
 dr Joanna Zienkiewicz
mgr Potr Karaś
dr Urszula Wyrzykowska-Dudek

Rada Dyscypliny Instytutu Pedagogiki
 • prof dr hab. Lesław Pytka - przewodniczący
 • dr Małgorzata Wiśniewska -  zastępca przewodniczącego
 • dr Bartłomiej Gaik - sekretarz
 • dr hab. Tamara Zacharuk prof. uczelni - członek
 • dr hab. Slawomir Sobczak prof. uczelni - członek
 • dr hab. Anna Klim- Klimaszewska prof. uczalni - członek
 • dr hab. Barbara Sitarska prof. uczelni - członek
 • dr hab. Janina Florczykiewicz prof. uczelni - członek
 • dr Beata Bocian - Waszkiewicz - członek
 • dr Sabina Wieruszewska - Duraj - członek
 • dr Ewa Jówko - członek
 • dr Aneta Niewęgłowska - członek
 • student Dominika Nowicka - członek