INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Edukacja włączająca w kształceniu dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 1. dr Ewa Jówko – kierownik zespołu
 2. dr hab. prof. uczelni Tamara Zacharuk – wykonawca

Potrzeby osób starszych - uwarunkowania i możliwości

 1. dr hab. prof. uczelni Tamara Zacharuk – kierownik zespołu
 2. dr Ewa Jówko – wykonawca
 3. dr Aneta Niewęgłowska – wykonawca
 4. dr Małgorzata Wiśniewska – wykonawca

System edukacji w perspektywie rynku pracy

 1. dr hab. prof. uczelni Sławomir Sobczak – kierownik zespołu
 2. dr hab. prof. uczelni Anna Klim- Klimaszewska – wykonawca
 3. dr hab. prof. uczelni Tamara Zacharuk – wykonawca
 4. dr Bartłomiej Gaik – wykonawca
 5. dr Aneta Niewęgłowska – wykonawca
 6. dr Andrzej Sędek – wykonawca
 7. dr Sabina Wieruszewska-Duraj – wykonawca
 8. dr Małgorzata Wiśniewska – wykonawca

Dzieci migrantów w środowisku przedszkolnym i szkolnym

 1. dr hab. prof. uczelni Anna Klim-Klimaszewska – kierownik zespołu
 2. dr hab. prof. uczelni Sławomir Sobczak – wykonawca
 3. dr Bartłomiej Gaik – wykonawca
 4. dr Aneta Niewęgłowska – wykonawca
 5. dr Sabina Wieruszewska-Duraj – wykonawca
 6. dr Małgorzata Wiśniewska – wykonawca
 7. mgr Kinga Frączkowska – wykonawca

Od Jana Amosa Komeńskiego do współczesności – Znaczenie idei wielkiego pedagoga dla rozwoju pedagogiki i edukacji

 1. dr hab. prof. uczelni Urszula Tyluś – kierownik zespołu
 2. dr hab. prof. uczelni Janina Florczykiewicz – wykonawca
 3. dr hab. prof. uczelni Hanna Żuraw – wykonawca
 4. dr Ewa Wyczółkowska – wykonawca
 5. dr hab. prof. uczelni Cezary Kalita – konsultant interdyscyplinarny

Życie w cieniu wykluczenia społecznego

 1. dr hab. prof. uczelni Hanna Żuraw – kierownik zespołu
 2. prof. dr hab. Edward Jarmoch – wykonawca
 3. dr Alicja Antas-Jaszczuk – wykonawca
 4. dr Barbara Dobrowolska – wykonawca
 5. dr Agnieszka Roguska – wykonawca

Współczesna rzeczywistość edukacyjna i resocjalizacyjna – perspektywy, oczekiwania, potrzeby

 1. dr hab. prof. uczelni Janina Florczykiewicz – kierownik zespołu
 2. dr Barbara Dobrowolska – wykonawca
 3. dr Andrzej Sędek – wykonawca