INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

1. Zespół pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej – temat badawczy: Wyzwania w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej ( nr 182/23/B) 

Skład zespołu:

 • Prof. uczelni dr hab. Anna Klim-Klimaszewska – kierownik
 • Prof. uczelni dr hab. Urszula Tyluś
 • Dr Aneta Niewęgłowska
 • Dr Sabina Wieruszewska-Duraj
 • Dr Małgorzata Wiśniewska
 • Dr Ewa Wyczółkowska

2. Zespół pedagogiki specjalnej – temat badawczy: Obcość – inność – niższość – jako doświadczenie jednostek i grup społecznych ( nr 185/23/B)

Skład zespołu:

 • Prof. uczelni dr hab. Hanna Żuraw – kierownik
 • Dr Alicja Antas-Jaszczuk
 • Dr Aleksandra Borkowska
 • Dr Agnieszka Roguska
 • Dr Katarzyna Skalska
 • Mgr Aneta Wiesner

 3. Zespół edukacji włączającej – temat badawczy: Współczesne wyzwania inkluzji społecznej w perspektywie edukacji włączającej( nr 184/23/B)

Skład zespołu:

 • Prof. uczelni dr hab. Tamara Zacharuk – kierownik
 • Prof. uczelni dr hab. Sławomir Sobczak
 • Prof. uczelni dr hab. Krzysztof Przybycień
 • Dr Ewa Jówko
 • Mgr Agnieszka Borkowska

 4.Zespół pedagogiki ogólnej i społecznej – temat badawczy: Dynamika procesów społecznych i edukacyjnych i ich uwarunkowania w transformującej rzeczywistości ( nr 183/23/B)

Skład zespołu:

 • Prof. uczelni dr hab. Janina Florczykiewicz – kierownik
 • Dr Barbara Dobrowolska
 • Dr Bartłomiej Gaik
 • Dr Andrzej Sędek
 • Dr Maryna Saltykova-Vaukovich
 • Dr Katarzyna  Odyniec
 • Mgr Renata Bareja