INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Od 1 września 2022 r. rozpocznie się wdrażanie pierwszego etapu standaryzacji zatrudniania w przedszkolach i szkołach m.in. nauczycieli pedagogów specjalnych. W związku z tymi zmianami dookreślono wymagania kwalifikacyjne dla tej grupy nauczycieli. Proponowane zmiany zostały ujęte w projekcje nowelizacji rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U. z 2020 r. poz. 1289).

Oznacza to, że od 1 września 2022 r. w każdym przedszkolu i szkole jest wymóg zatrudnienia pedagogów specjalnych. Kierunek pedagogika specjalna gwarantuje zatem stabilne miejsce pracy i możliwości wszechstronnego rozwoju.