INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

zdj6a

XX Międzynarodowa Konferencja Naukowa na temat
Wielowymiarowość edukacji XXI wieku Organizowanej w dniach
7-9 czerwca 2022 r. w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”, Chlewiska koło Siedlec
pod patronatem
Jego Magnificencji Rektora
Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach
Prof. dra hab. Mirosława Minkiny
oraz
Prorektor do spraw rozwoju, informatyzacji i oceny jakości
Preszowskiego Uniwersytetu w Preszowie
Prof. Ing. Jany Burgerovej, PhD. (Słowacja)

Sprawozdanie z XX Międzynarodowej Konferencji Naukowej na temat Wielowymiarowość edukacji XXI wieku Organizowanej w dniach 7-9 czerwca 2022 r. w Domu Pracy Twórczej „Reymontówka”, Chlewiska koło Siedlec