INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

W dniach 23-24 maja 2022 r. w Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach odbył się IX Międzynarodowy Kongres Inkluzji Społecznej. Organizatorami Kongresu był Instytut Pedagogiki, Centrum Inkluzji Społecznej i Pracownia Sztuki UPH w Siedlcach. Wydarzenie objęli patronatem: JM Rektor UPH w Siedlcach, prof. dr hab. Mirosław Minkina, Jego Ekscelencja Ks. Biskup Kazimierz Gurda, Prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik, Wójt Gminy Siedlce Henryk Brodowski.
Komitet Naukowy Kongresu pracował pod kierunkiem dr hab. Tamary Zacharuk, prof. uczelni. Komitet Organizacyjny tworzyły dr Ewa Jówko i dr Małgorzata Wiśniewska oraz studentki III roku kierunku Pedagogika Specjalna.

Wiecęj informacji na stronie Centrum Inkluzji Społecznej