INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Szanowni Państwo, Drodzy Studenci
W ramach działalności Katedry Edukacji Inkluzyjnej

dr Ewa Jówko wraz z pracownikami Wojewódzkiego Ośrodka Adopcyjnego z filią w Siedlcach,
zaprasza na pierwsze z cyklu spotkań edukacyjnych.

Spotkanie odbędzie się w dniu 21.01.2019 (poniedziałek), o godzinie 8:00 w sali 1.11.

Tematyka spotkania:

  1. I. Rodzinne formy opieki zastępczej:
  2. a) Adopcja - przybliżenie procedur i zadań Wojewódzkiego Ośrodka

Adopcyjnego Oddziału Zamiejscowego w Siedlcach:

Co to jest adopcja?

Rodzaje przysposobienia?

Jakie dziecko można przysposobić, kto może adoptować dziecko? Jakie są wzajemne prawa
i obowiązki przyspasabiającego i przysposobionego?

Jawność adopcji.

Postawy rodzicielskie a efekty wychowawcze - odrzuconego dziecka. Formy pomocy
i wsparcia dla rodzin zastępczych.

  1. b) Piecza zastępcza – zawód czy powołanie:

Co to jest rodzina zastępcza?

Kto może zostać rodzicem zastępczym?

Rodzaje rodzin zastępczych?

Funkcjonowanie dziecka w środowiskach systemu pieczy zastępczej. Postawy rodzicielskie
a efekty wychowawcze - odrzuconego dziecka. Formy pomocy i wsparcia dla rodzin zastępczych.

Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne osoby.