INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

10. edycja Europejskiego Tygodnia Młodzieży

W dniach 24-30 maja br. odbędzie się 10. edycja Europejskiego Tygodnia Młodzieży. W tym roku będzie realizowany pod hasłem „Nasza przyszłość w naszych rękach!”.
Zaplanowane aktywności - warsztaty, rozmowy i spotkania - będą związane z ekologią, cyfryzacją, wolontariatem oraz wykluczeniem społecznym i w całości będą odbywać się w formule online.
Szczegóły wydarzenia znajdują się na stronie:  https://etm.frse.org.pl/