na wyjazdy w ramach program Erasmus+ w roku ak. 2020/ 2021

Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą rozpoczyna nabór uzupełniający na wyjazdy w celu prowadzenia zajęć (STA) oraz szkolenia (STT) w ramach programu Erasmus+  w roku akademickim 2020/ 2021. Rekrutacja będzie przeprowadzona przez komisje instytutowe do dnia 23.10.2020 r. O stypendium mogą się ubiegać pracownicy, którzy nie brali udziału w rekrutacji wiosennej 2020.


Na stronie https://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/wyjazdy-nauczycieli-akademickich znajduje się Zarządzenie nr 57/2020 Rektora UPH z dnia 9 kwietnia 2020 roku w sprawie zasad organizacji i realizacji wymiany akademickiej w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2020/2021. Prosimy o zapoznanie się z tym dokumentem zanim podejmą Państwo decyzję o ubieganiu się o stypendium Erasmus+.

W procesie rekrutacji należy złożyć następujące dokumenty:

  1. aktualny formularz porozumienia o programie nauczania/ szkolenia podpisany przez uczelnię przyjmującą i uczestnika wyjazdu.
  2. formularz zgłoszenia podpisany przez dyrektora instytutu i koordynatora instytutowego.

Formularze dostępne są na stronach internetowych:                

  1. wyjazdy w celu prowadzenia zajęć: https://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/wyjazdy-nauczycieli-akademickich
  2. wyjazdy w celu szkolenia: https://www.uph.edu.pl/studenci/program-erasmus/wyjazdy-pracownikow-niebedacych-nauczycielami

Dalszych informacji udziela Dział Nauki i Współpracy z Zagranicą (Biuro Erasmus+),
nr. wew. 1961.