Zapraszamy do udziału w projekcie!!!

Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach posiada 2 nowe pracownie specjalistyczne wyposażone ze środków pozyskanych w ramach Projektu „Uniwersyteckie innowacje w dziedzinie nauk społecznych UPH w Siedlcach”. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, nr POWR.03.05.00-00-ZR43/18-00.

21 października 2020 roku odbędzie się (w formie o-line)

XVIII MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „ZARZĄDZANIE RYZYKIEM - UJĘCIE INTERDYSCYPLINARNE”

na wyjazdy w ramach program Erasmus+2020/ 2021

na wyjazdy w ramach program Erasmus+ w roku ak. 2020/ 2021