INSTYTUT PEDAGOGIKI

Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Aktualności

ZARZĄDZENIE Nr 79/2022 REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO

w Siedlcach z dnia 30 czerwca 2022 roku 

w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych na studiach stacjonarnych w roku akademickim 2022/2023